דף הצגת שאילתות

הדף מקבל מספר שאילתא ומציג אותה כמו כן יכול לבצע פעולות על השאילתות כמו להריץ שאילתות, לשלוח מיילים ועוד