קישור חשבונות עסקה לפרוייקטים עפ"י אקסל

הדף מעדכן מס' פרוייקט (poid) בחשבונות עסקה בוויזנט ( ב- orefernceid) שיצאה עבורם חשבונית בריוחית והם אינם מקושרים לאף פרויקט עפ"י אקסל נמצא תחת שיתוף