דוח מדדים

נמצא תחת דוחות ומציג חישובי השוואות בין שעות שבוצעו ללקוח לחשבונות ותקבולים אצל לקוח