ניהול רכבים לטכנאי לפי תאריך

הדף מופיע תחת שיתוף בשם "ניהול רכבים לטכנאי לפי תאריך" ניתן לקבוע עבור טכנאי באיזה רכב הוא מצויד וכמה אנשים נמצאים איתו באותו תאריך. פונקציית השיבוצים מתחשבת במידע שנקבע בדף זה.