פתיחת קריאה מהיומן

בסימון מקטע ביומן ולחיצה על ה-V
מגיעים לדף הנוכחי.
אם לא מילאו כלום – מועברים לדף setcalltime  (הדף הרגיל)
אם מילאו מס' קריאה – זה מעדכן את הקריאה לזמנים ולטכנאי של המקטע שסומן ביומן.
אם מילאו מס' פרויקט שקיים במערכת  – זה פותח קריאה מסוג התקנת ארונות מטבחי חוץ שסוג הבעיה שלה מטבחי חוץ. (בזמנים ועל הטכנאי שסומנו במקטע ביומן).
 
אם מילאו מס' הזמנת erp   - לפי המקט של ההזמנה תפתח קריאת הובלה/הובלה והרכבה/אספקה
שסוג הבעיה שלה אספקה. (בזמנים ועל הטכנאי שסומנו במקטע ביומן).