פתיחת הצעה חדשה

מעדכן את הנושא בהצעה שילקח משדה נוסף U_nocat_5334442