עדכון סטטוס הזמנה מקריאה

מקבל מספר קריאה בודק אם בשדה U_nocat_5795311 יש מספר הזמנה מהפריורטי אם כן מעדכן את הסטטוס של ההזמנה בשדה U_nocat_5335029