דף קבצים לפרויקט

הדף מקבל ACTION ומספר קריאה ואם ה ACTION הוא projectfiles הדף בודק אם הקריאה משויכת לפרויקט ואם כן עובר לדף הקבצים של הפרויקט