דף לא בשימוש

דף שמקבל מספר קריאה ובודק אם היא משוייכת להצעת מחיר ליד אם לא מקים