0

הדף רץ על כל הפרויקטים שנקבע עבורם תקציב מנגר ופותח קריאות לפרויקט כשבכל קריאה קובע מה תקציב השעות שניתן לה. במוצרים מוגדר עבור כל מקט מה אופן פתיחת הקריאות אצלו. ישנן שתי אופציות "חודשי+סיכום"- (קריאה בכל חודש בשנה + קריאה מסכמת) ו- "לפי תאריך קליטת חומר"- קריאה אחת בתאריך של מועד צפוי לקבלת חומר (נתון בפרויקט). הדף הורץ ידנית עד כה.