דף showAndAddProject

הדף מציג פרויקטים שקשורים לשורת מוצר ממוצרי הלקוח. הדף גם מאפשר להוסיף פרויקט חדש למוצר. במערכת יש קישור לדף ממוצרי הלקוח בכל שורת מוצר נקרא "פרויקטים".