דף עדכון קריאה מותאם

1. בודק על פי שדה בSAP בלקוח אם יש חובה לתמונה. אם כן - לא מפאשר לסגור את הקריאה (במקרה שהטכנאי מעביר לסטטוס סגור, מעדכן חזרה את הקריאה לפתוח ושולח מייל לטכנאי שהוא חייב תמונה