דף העברה מהירה של קריאה

בדף ניתן לקליד מספר קריאה ולהקיש אנטר, ומיד הסטטוס עובר לסטטוס שהתקבל בREQUEST. ניתן גם לשבץ טכנאי באותו מעמד. מיועד לסריקה עם קורא ברקוד