טופס תכנון

הטופס מאפשר בשלב התכנון להכניס את פרטי המוצר המוצר המתוכנן (החליף טופס ידני). בהתאם לדרישות אלוקל