דשבורדים מותאמים

מציג דשבורדים שונים של אלוקח לפי ACTION 1 - 3 - אחוזי ביצוע פרוייקטים