דף חיפוש אנשי קשר

הדף פועל בדומה לsetContct המערכתי. אצל בן גוריון, הדף נמצא באירועים בכפתור "שינוי איש קשר". ניתן לחפש בתיבה איש קשר מסוים ואז נקבל פרטים (הפרטים מגיעים מAPI מותאם לבן גוריון). ברגע שנחפש איש קשר, נמצא אותו בטבלה ונלחץ על choose, הפרטים יוצבו באירוע בתיבות המתאימות.