דף שפועל בעדכון קריאה

הדף מקבל מספר קריאה. קודם כל בודק אם הסטטוס שונה מ115. אם מדובר בקריאה סגורה (הסטטוס נמצא במפתח CALLS_Statuses_Close) והסוג קריאה שלה הוא ממפתח RENT_CALLTYPE_POSITION: בודק אם יש חלפים בקריאה, אם יש עובר על כולם ובודק: אם סטטוס הקריאה הוא אחד מהבאים: -1,118,119 אז מעדכן את השדה PdateAS בשורת הPO שמשויכת לאותו חלף בתאריך הנוכחי (POID שמור בשדה CPRefID). אם מדובר בקריאה סגורה וסוג הקריאה שלה הוא ממפתח RENT_CALLTYPE_EVACUATION: בודק אם יש חלפים בקריאה, אם יש עובר על כולם ובודק: אם סטטוס הקריאה הוא אחד מהבאים: -1,118,119 אז מעדכן את השדה PdateA בשורת הPO שמשויכת לאותו חלף בתאריך הנוכחי (POID שמור בשדה CPRefID). בנוסף, מעדכן את אותו השדה אצל כל השורות PO באותה הזמנה שמשויכת לחלף ולא מעודכן בהם השדה המדובר.