דף שפועלבפתיחת קריאה

מחפש הזמנה שמשוייכת לקריאה ומעדכן את ההערות של הקריאה (מוסיף, לא דורס מה שקיים). הערך מגיע מפונקציה בשם Orders_GetPnameByOID_Str שמקבלת OID. הפונקציה מחזירה שרשור של הפרטים: שם מוצר וכמות, משורות המוצרים באותה הזמנה שמצאנו.