דוח ניתוח פרוייקטים

הדוח מתאים לפרוייקטים מבוססי שורות PO.
הדוח מאפשר לנתח את הפעילות בפרוייקטים:
1. להציג את הפרוייקטים עליהם עבדו בין תאריכים מסויימים/ ללקוחות מסויימים/ סינונים נוספים.
2. הדוח מציג את כמות השעות שעבדו על כל פרוייקט בתאריכים אלו. 3. ניתן להציג גם את מחיר השעות האלו, על פי התמחור שבשורות ההיסטוריה. (בהרשאת מנהל בלבד)
. ניתן לסמן צקבוקס של "הצג רק שורות לחיוב", אשר מציג רק את השעות שטרם שוייכו לחשבון ולא חוייבו.
5. בפירוט התוצאות, בלחיצה על המספר, מתקבל פירוט השעות שהרכיב אותו. בלחיצה על המחיר יתקבל הפירוט גם עם המחיר. בלחיצה על הפירוט ליד שם הלקוח, יתקבל הפירוט של כל הפרוייקטים של הלקוח שנמצאים בתוצאות.