הזמנות פרוייקט

מציג את ההזמנות של הפרוייקט מהSAP. מופיע כטאב בפרוייקט