יבוא ארועים מאקסל

יבוא ראשוני למערכת לפי אקסל שהוגדר יש קובץ לדוגמה