דף אירוע

הדף משמש לעדכון פרטים בארוע במערכת, כולל שדות כלליים, הוספת אולמות לארוע, הוספת קבצים לארוע, בקשת ציוד לארוע, שדות נוספים לארוע