יבוא ממערכת קודמת

ייבא לידים מהSQL של המערכת הקודמת שיושב בשרת שלנו שימש לעלייה לאוויר