עדכון מספרי ERP ללקוחות

הדף מאפשר לראות את כל הלקוחות שלא מעודכן להם מספר ERP ולעדכן להם את המספר בצורה נוחה. ניתן לעדכן בדף גם מספר סניף אב - כל לקוח אמור להיות עם מספר בחשבשבת או סניף של לקוח שקיים בחשבשבת.