דף שליחת מסמך

הדף מאפשר לשלוח הצעת מחיר/ מסמך אחר במייל. מוצגים בדף המייל שיישלח+ הדפסת ההצעה