ניהול הזמנות - ליקוט

בדף מוצגות שורות ההזמנות שיש ללקט/ לארוז וכו. מיועד עבור ניהול של ליקוט בשר וכו
הערכים של סוגי האריזות נלקחים מטבלת selectedvalues בקטגוריה Likut_Pcomment