דף בפתיחת ועדכון פרוייקט

הדף מבצע מספר פעולות: 1. פותח קריאות לפי הגדרה - להשלים 2. שולח מיילים לקבלן - הדף מפש בדפי האתר דף שבslogen שלו כתוב Upload_Project_Customer_1 (1 זה סטטוס לדוגמה) ואם קיים, שולח לקבלן את תוכן הדף. בנוסף, מצרף קבצים שנמצאים בתיקיה שכתובה בpath בדף. יש למשתמשים אפשרות לערוך את הקבצים תחת "שיתוף"