תזמון דוחות PUSH


טבלת wznet_ReportQuery שימשה עד היום רק ליצירת דוחות QUERY.
החל מהיום, היא יכולה לשמש גם ליצירת דוחות PUSH ותזמונם.

השמשת המנגנון בעבור מתכנת:
1. יש להעלות גרסה של דף "ניהול PUSH" באדמין על מנת שתראו את השינויים החדשים (admin/controls/ReportQueryAdmin).
2. יש להעלות גרסה של class בשם WIZENET תחת תיקייה App_Code.
3. יש ליצור פונקציה בsql בשם [retPushTimeRun] - הפונקציה הזו בודקת את התזמון ומחזירה 0 או 1 - 0 אם אין לשלוח, 1 אם יש לשלוח את הדוח כרגע. ניתן לקחת מאיתנו.

הדבר נעשה באופן הבא:

1. על מנת שדף יהיה חלק מהשליחה של הדוחות PUSH יש לסמן בדף של הניהול את הצ'ק בוקס "פעיל".
2. בשדה "קטגוריה" יש לבחור בפעולה הרצויה - האם רוצים לשלוח דוח QUERY - או לשלוח PUSH רגיל (דף שירוץ עם action או מייל שישלח למישהו מסוים) - יש דרופ עם אפשרויות.

action של sendpush:
*בשדה סוג PUSH יש לבחור את התזמון הרצוי - אם תבחרו always הדוח ישלח תמיד (בהתאם לריצה של הגוב הכללי כמובן), אם תבחרו daily הדוח ישלח פעם ביום כאשר יש אפשרות לבחור יום ספציפי בשבוע (בשדה יום בשבוע/חודש). אם רוצים לשלוח בשעה מסוימת יש שדה שעה.
*בשביל לבחור למי לשלוח יש לכתוב בשדה "עבור מי" את הcid של הלקוח בוואייזנט עם פסיקים בין cid לcid.
*בשדה QLink יש לשים את הלינק שרוצים שישלח/יופעל.

action של sendquery:
*עובד רגיל כמו שעבדנו עד היום עם הquery.