הצגת הגרלות והיתרים לפרוייקט

הדף מציג עבור פרויירט את ההגרלות ווהתרים שיש לו (המידע מגיע מהיבוא ממשרד השיכון) הדף מופיע כטאב בפרויקט