הסטוריית קריאות מלורן

הדף מציג את הסטוריית הקריאות של הלקוח עובד מול טבלה מקומית שיובאה מאקסל