דף מותאם בעדכון קריאה

הדף מעדכן את פרטי הקריאה בפריוריטי. כמו כן, הדף מייצר תעודת משלוח בפריוריטי בעדכון קראיה שיש בה חלפים. מידע מוכנס לטבלת הטעינה ומשם יש ג'וב של פריוריטי שפותח על ידי חנן קסלסי שמכניס את תעודות המשלוח.
התהליך עובד בשלושה שלבים:
1. אנחנו מכניסים שורות לטבלת טעינה בפריוריטי
2. ג'וב 1 של חנן עובר על הטבלה ומפיק תעודות משלוח טיוטה
3. ג'וב 2 של חנן עובר על הטיוטות ומפיק תעודות משלוח בסטטוס סופית.

אם איש בעייה בטיוטה (למשל אין שורות) הג'וב 2 של חנן ייתקע