טופס מיפוי לבתי ספר

טופס שמשמש למפות ציוד אצל הבתי ספר
כל פאנל של הוספה של סוג ציוד מסוים (מחשב, מדפסת וכו'..) שייך בעצם לטבלה ספציפית בDB
לכל לקוח אמורה להיות הזמנה שהוא מקים בדף SchoolEquipmentByBudget (דף מותאם בB2B )
אם נמצאה הזמנה כזו - פרטיה יוצגו לפני ההוספה של הציוד בהתאם לכל סוג ציוד (ציוד מחשבים יופיעו לפני הוספת מחשבים וכו).
בדף זה יש אפשרות להוסיף ולערוך מוצרים של הבית ספר. הכמות מוצרים שמוסיפים חייבת להיות תואמת לכמות המוצרים בהזמנה, לא ניתן לסגור קריאה אם יש יותר/פחות.
יש חוקיות מסוימת בשדות כולל בדיקה של שדות חובה.
*מילוי ערכים בDROP: כל הערכים לכל הDROP בדף נלקחים מטבלת selectValues כאשר הקטגוריה היא שם הטבלה בה הDROP נמצא, קו תחתון, ואז שם השדה כפי שנקרא בDB. למשל: computers_station.