כתב דוגמה-שלב ראשון במיפוי ציוד

טופס שמשמש לקבוע ציוד לבתי ספר לפי תקציב משרד החינוך
הטופס שמופיע בB2B למילוי על ידי בתי הספר
בשלב ראשוני- כל בית ספר נכנס לדף כאשר מוצגת לו הזמנה שונה על פי גודלו (שדה נוסף בלקוח שמגדיר את גודל הבית ספר ואת הזמנת הבסיס שעליה יש להסתמך בשלב ראשון).
הנתונים שמוצגים בהזמנה זו הם המלצה בלבד, בית הספר צריך לעדכן את הכמויות בהתאם לרצונותיו ובתנאי שלא חורג מהתקציב
לאחר סיום, שולח את הנתונים ובעת השליחה נוצרת הזמנה חדשה על שמו עם הפרטים שמילא (אותה הזמנה שמוצגת בטופס מיפוי) - LNG=EQ.
*זיהוי המקטים לפי טבלה: בטופס מיפוי תוכלו לראות DROP עם ערכים של סוג ציוד שמגיעים מטבלת selectValues. בטבלה זו בעמודה additional מופיע המקט שמשויך למלל. הקטגוריה היא זו שמעידה לאיזה טבלה זה שייך.
בעת השליחה, מתבצעת בדיקה על החריגה המותרת לפי גודל בית הספר (לכל גודל יש חריגה מותרת).
אם לא חרגו מהתקציב, ההזמנה תוקם ותוצג אפשרות לעדכן מיקומים בעבור כל מקט.

***עקרונית הדף כפי שמוצג כאן לא נמצא בשימוש, אלא הוקם דף חדש עם אותה חוקיות ואותו שם בB2B (דף מותאם) למילוי על ידי בתי הספר.