טופס בקר מותאם

הסבר מפורט בקובץ word מצורף לקבצי לקוח
הטופס מנוהל מהשדות הנוספים לקריאה.
עבור כל שאלה מוגדרים מספר פרמטרים בנוסף לפרמטרים הרגילים:
1. בשדה longdescrition מופיעים קודי סוגי הלקוחות בהם מופיעה השאלה. במקרה של שדה ריק - השאלה מופיעה בכל הטפסים.
2. כל טבלה בשדות הנוספים היא מקטע (לדוגמה מטבח, מחסן וכו'). כותרת המקטע היא השדה מסוג "כותרת" שמופיע בטבלה, והשאלות הן השאלות מהסוגים האחרים באותה טבלה.
3. בשדה requredbystatus מופיע הציון של השאלה, ובשדה מסוג כותרת - משקל הציון של המקטע.
4. השאלות יופיעו לפי סדר השורות בטבלה, והמקטעים לפי סדר הטבלאות.