שאילתא לשחרור משתמשים


update clients Set validcount=0, validdate=null where CID=190856