תעודת משלוח בקריאה

דף ביניים שמקבל מספר קריאה ומחלץ את מספר תעודת המשלוח מהקריאה (מעודכן בשדה נוסף). אם קיים ערך בשדה, עושה redirect לדף שמציג את הפרטים של תעודת המשלוח