תעודות משלוח לפי סידורי

הדף מקבל מספר סידורי בrequest ומציג רשימה של כל תעודות המשלוח של המספר הסידורי הנל
מושמש במוצרי לקוח- לחיצה על לינק מובילה לדף המותאם
אם הדף לא מקבל מספר סידורי, ניתן לחפש מספר סידורי מדויק בתיבת חיפוש על מנת למצוא תוצאות