תעודות משלוח לפי סידורי

הדף מקבל מספר סידורי בrequest ומציג רשימה של כל תעודות המשלוח של המספר הסידורי הנל
כרגע מושמש רק במוצרי לקוח- לחיצה על לינק מובילה לדף המותאם