דף ייבוא נתונים מבנפיט

הסבר מפורט בקובץ word-מצורף לקבצי לקוח