טריגרים


פעולות להעלאת מודל טריגרים מההתחלה:

1. העלאת תפריט אדמין - דף admin/data/xml/slidemenu.

2. העלאת דף admin/controls/triggerAction.

3. הוספה לטבלת selectValues:
פעולות שיקרו בעת הפעלת הטריגר תחת קטגוריית: wznetTrigerActions_Action
(TARUNQUERY, TASENDSMS, TASENDMAIL)
מתי יקרו הפעולות (פתיחת קריאה, עדכון וכו) תחת קטגוריית: wznetTrigerActions_Triger.
האפשרויות: (TAOPENORDER,TAUPDATEORDER, TAUPDATEPO,TAOPENPO,TANEWPROJECT,TAUPDATEPROJECT,TANEWCALL,TAUPDATECALL)

4. העלאת classים:
*CRM
*MGNET_CALLS/ORDERS (בהתאם למתי רוצים להפעיל את הטריגרים).

5. יצירת טבלת wznetTrigerActions אצל הלקוח עם כל העמודות הרלבנטיות (ניתן להעתיק מאיתנו).