הגדרת תיבות מייל 365


להלן 2 קישורים שמסבירים מה צריך לעשות בניהול התיבה על מנת שזה יעבוד:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/authenticated-client-smtp-submission

כמו כן בוואייזנט, יש להעלות את class  emaills