טופס קבלן

הטופס מציג טבלאות שונות בהתאם לסוג הקריאה. קריאה מסוג התקנה - טופס שונה לחלוטין לעבודה של הטכנאים באפליקציה.
קריאות של סוגי אבטחה (אבטחה/עיני חתול/עבודות צבע)- טופס default לקבלנים שעובדים מהמובייל.
בשביל הטופס של הקבלנים נוצרו טבלאות חדשות לצורך הטבלה של עבודות צבע.
טבלת CallsJobsName - עמודה ראשונה בטבלה שמציגה את סוגי העבודות צבע.
טבלת CallsJobs שומרת את הנתונים שמוזנים בקריאה לפי הצבעים.