איתור מלאי מהמג'יק

דוח המכיל את אותם שדות חיפוש כמו במערכת המג'יק. באמצעות דף זה מאתרים מקט מסויים ורואים את כמויות המלאי המעודכנות ממערכת המג'יק