יצירת הזדמנות מתוך ליד

בתוך ליד קיים ישנו כפתור שנקרא הפוך להזדמנות, בלחיצה על הכפתור מסמך הליד הופך למסמך הזדמנות(הצעת מחיר רגילה במערכת) כל הפרטים שהיו בליד הועברו להצעת המחיר