הוספת מוצרים לפרוייקט

בהצעת מחיר, לאחר בחירת לקוח ושמירה. בחלק של בחר מוצרים: נפתח אייקון שנקרא"הוספת מוצרים לפרוייקט" העמוד מכיל מספר שדות: יצרן,משפחה,כמות,מחיר,עלות,מטבע. בלחיצה על הוסף נוספת שורה של מוצר להצעת מחיר שמקבלת מקט לפי החוקיות של היצרנים והמשפחות