דף איחוד קריאות

במעבר להחתמה, הדף מציג את הקריאות הפתוחות הנוספות של הלקוח ומאפשר לאחד אותן, כלומר להפוך אותן לקריאות בת. כך הן מודפסות בהדפסת קריאה כקריאות נוספות ללקוח שהחתימה היא גם עליהן.