טופס טכנאי חירום

ביצירת קריאת חירום ללא קבלן (טכנאי), הטופס יישלח לאלכס שישבץ קבלן. בשיבוץ קבלן, הטופס יישלח לקבלן (ללא חיבור למערכת/אפליקציה).
בטופס מוצגים פרטי הקריאה + ניווט למיקום (בפתיחת קריאת חירום, מזינים קורדינאטות, שדה נוסף בקריאה). ישנה חובה להעלאת קבצים טרם סגירת הקריאה.