יבוא מSAP של מספר הזמנה ומספר לקוח

מייבראים קובץ אקסל קבוע שמכניס לכל הזמנה בוויזנט את המספר של ההזמנה בSAP ואת המספר של הלקוח בSAP. (משמש לייבוא לאחר שמייצאים לSAP את הקסלים הבנויים לDTW)