יבוא קריאות מאקסל - לא בשימוש

עשינו שימוש בAWACS - לא בוצע שימוש בכפתור