יבוא מפולואפ

הדף מאפשר יבוא של אלמנטים שונים מהמערכת הקודמת מסתכל על VIEWS שנוצרו במערכת הקודמת