חשבוניות פתוחות לפי חודשים

סך חשבוניות: סוכם את סך החשבוניות הפתוחות (שתאריך פירעון שלהן עבר) של שנה נוכחית (שנבחרה בראש העמוד) סכום חורג לתאריך: סכום החשבוניות שהתאריך פירעון שלהן עבר ונותרו פתוחות (לא שולמו) עד לתאריך שמוגדר בראש העמוד, בברירת מחדל עד התאריך הנוכחי להוצאת הדוח סכום חורג לתאריך לשנה: מציג את הסכום של החשבוניות שחורגות בשנת 2022